واژه نامه

Host

میزبان ها می توانند کلاس ها/متینگ ها/جلسات را تنظیم کنند، میهمانان را دعوت کنند، مطالب را به کتابخانه اضافه کنند، محتوا را به اشتراک بگذارند و طرح هایی(Layout) را در یک اتاق جلسه اضافه یا ویرایش کنند.

آنها می توانند نقش سایر شرکت کنندگان(Participant) را به میزبان(Host) یا مجری/ارائه دهنده(Presenter) اتاق جلسه تعغیر دهند، یا مجوزهای پیشرفته ای را به یک شرکت کننده بدهند.

میزبان ها می توانند کنفرانس های صوتی را شروع ، متوقف کنند. آنها همچنین می توانند پخش صوتی را در یک اتاق جلسه شروع و متوقف کنند. میزبان ها می توانند در یک جلسه، اتاق ها و گروهای کوچک را ایجاد و مدیریت کنند.

آنها همچنین می توانند تمام کارهای یک مجری/ارائه دهنده(Presenter) یا شرکت کننده(Participant) را انجام دهند.

Presenter

ارائه دهندگان می توانند مطالبی را که قبلاً در اتاق جلسات بارگذاری شده اند را از کتابخانه به اشتراک بگذارند. آنها همچنین می توانند محتوا را از رایانه خود به اشتراک بگذارند.

محتوای اشتراکی شامل Powerpoint (فایل های PPT یا PPTX) ، فایل های برنامه Flash (فایل های SWF) ، تصاویر (فایل های JPEG) ، فایل های Adobe PDF ، فایل های MP3 و فایل های FLV است.

آنها می توانند صفحه نمایش خود را با همه حاضرین به اشتراک بگذارند، چت کنند و ارتباط صوتی و تصویری داشته و یا فایل های صوتی/تصویری را پخش و یا قطع کنند.

Participant (Registered)

شرکت کنندگان ثبت نام شده به کسانی گفته می شود که دارای نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به کلاس می باشند.

این شرکت کنندگان جهت ورود به کلاس نیاز به تائیدیه میزبان/استاد ندارند و هر زمان و تا زمانی که کلاس به طور کلی حذف نشده(در طول برگزاری دوره)، می توانند وارد کلاس شده و از مطالب تدریس شده در جلسات قبل استفاده نمایند و نیازی به حضور استاد جهت ورود به کلاس و استفاده از مطالب قبلی ندارند.

می توانند مطالبی را که مجری به اشتراک می گذارد، بشنوند و پخش صوتی و تصویری مجری را شنیده یا مشاهده کنند و از چت متنی در هر زمانی استفاده کنند.

برای صحبت به صورت صوتی یا تصویری نیاز به مجوز میزبان/استاد دارند.

Participant (Guest)

شرکت کنندگان مهمان به کسانی گفته می شود که فاقد نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به کلاس می باشند.

این شرکت کنندگان جهت ورود به کلاس نیاز به تائیدیه میزبان/استاد دارند.

بعد از اخذ تائیدیه و ورود به کلاس همانند سایر شرکت کنندگان، می توانند مطالبی را که مجری به اشتراک می گذارد، بشنوند و پخش صوتی و تصویری مجری را شنیده یا مشاهده کنند و از چت متنی در هر زمانی استفاده کنند.

برای صحبت به صورت صوتی یا تصویری نیاز به مجوز میزبان/استاد دارند.

Attendee’s

به هر یک از شرکت کنندگان در کلاس فارغ از نقش آنها گفته می شود و معادل مجموع شرکت کنندگان در هر یک از نقش های ذکر شده در بالا می باشد.